พระนักบุญ สู้เอดส์มากว่า 20 ปี 

เจ้าคุณอลงกต

พระนักบุญ สู้เอดส์มากว่า 20 ปี

วันนี้เราจะเสนอเ รื่ อ งราวเกี่ยวกับ คณะกร ร มการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๒

เจ้าคุณอลงกต

เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้สังคมได้รับรู้และถือเป็นแบบอย่าง โดยมีบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลทั้งสิ้น ๗ คน แบ่งตามประเภทรางวัล ๗ ด้านด้วยกัน

สำหรับด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้แก่ พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ เจ้าคุณอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี พระของชุมชนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมในการอุปการะช่วยเหลือผู้ป่ ว ยที่ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่ ว ยโ ร ค เ อ ด ส์ มาย าวนานกว่า ๒๐ ปี

เจ้าคุณอลงกต

ทั้งนี้ คณะกร ร มการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๒ ในงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคมที่จะถึงนี้

เจ้าคุณอลงกต

ขอบคุณ เดินตามพ่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *